Ples Eldoráda – 2024

Přijďte pobejť na ples Eldoráda, který se koná 6. září 2024 na Čertovině.

Rezervovat vstupenky je možné ZDE

Mrknout, kdo má již rezervaci zadanou, můžete ZDE

Přemejšlím 2024

Ústřední rada Eldoráda pořádá tradiční „nabíjecí“ předtáborovou akci nejen pro náčelníky a rádce z letních táborů.

Bližší informace najdete v Akcích nebo na tomto odkazu.

30 let Eldoráda

V roce 2020 uplyne 30 let od založení Eldoráda. Je to neuvěřitelná doba a myslím, že nikdo ze zakladatelů si vůbec neuvědomoval, že to, co činí, těch 30 let opravdu přežije.

Prošli jsme si lecčím – zakládali jsme, rozdělovali se, bouřlivě diskutovali třeba nad stanovami. A také si vzájemě pomáhali a podporovali se.

Jak to vlastně „tehdy“ začínalo?

Eldorádo bylo založeno v roce 1990 (17. 12 .1990). Chceme-li však opravdu vědět kdy to vše začalo, je třeba se posunout do roku 1989. Jádro, lidé, kteří jako první vstoupili do Eldoráda pochází ze Studánky Jiřího Přibyla. Po takřka 10 letech účastnění se letních táborů na Studánce u Vernéřovic se na hodnocení tábora v září roku 1989 oddělila skupina mladých lidí s cílem organizovat si vlastní letní tábory. Tato aktivita vzešla od Michala Čimery, Aleše Přibyla a Dalibora Vícha za podpory ostatních prvotních nadšenců – jmenovitě: Alena Demartini, Jirka Mědílek, Jitka Přibylová a Petr Štěpán. Toto byl první krok k Eldorádu.

V říjnu 1989 jsme se snažili prosadit na vedení skupiny PO SSM J. Fučíka v Náchodě u skupinového vedoucího, Luďka Vrzala, název Eldorádo. Toto se nepovedlo, ale naštěstí přišel 17. listopad a i název nebyl už problém. Na skupinové radě jsme za LT Eldorádo tenkráte vystupovali Michal Čimera a Aleš Přibyl za významné podpory Jirky Přibyla a Lexy Dostála. Po četných jednáních jsme získali povolení pořádat LT v roce 1990 pod hlavičkou PS JF v Náchodě. Dále se podařilo získat i pronájem základny PO v Bystrém v OH na čtvrtý běh. (Později za neodmyslitelného přičinění J. Přibyla a díky rozpadu PO SSM nám tato základna připadla již nadobro). Vzhledem k polistopadové době a procedurálním těžkostem s PO SSM na konci roku 1989 jsme udělali první kroky pro tvorbu vlastní organizace.

Mezi vánočními svátky a Silvestrem 1989 se skupina lidí sešla na chatě Včelička v Orlických horách, aby připravila stanovy nového sdružení. Pracovní název byl „Diamantové přátelství“. Na práci se sešlo asi dvanáct lidí, ale už to nebylo ono, protože co člověk to názor. Tímto vznikalo spousta kompromisů. Po několika dnech a nocích práce jsme tento výtvor předložili Jirkovi Přibylovi ke konzultaci. Ten prohlásil že se jedná o demokratický centralismus. S tím jsme se nemohli smířit, ale byl to fakt. Ukázala se naše mladistvá nezdatnost a nedostatek praxe. Návrh na registraci nebyl podán.

Čas jara přicházel a začínaly plně přípravy na první LT Eldorádo. Náčelník tábora Michal Čimera ještě před konáním prvního LT využil možnosti zúčasnit se tábora na Studánce a nahlédnout do způsobu zásobování, organizace a řízení. Většina poznatků sloužila jako inspirace pro vlastní organizaci LT Eldorádo.

První tábor se uskutečnil od 19. 8. – 1. 9. 1990 v Bystrém v Orlických horách. Zúčastnili se: Michal Čimera – náčelník tábora, Dalibor Vích – zástupce NT, Aleš Přibyl – technik, Josef Pavčo – hospodář, Alice Balážová – hlavní kuchařka, Petr Zítko – pomocný technik, Alena Demartini – kuchařka, Petr Štěpán – NO, Jiří Mědílek – NO, Renata Mrázková – NO a zdravotník, Martin Sedláček – rádce, Jakub Vančák – rádce, Pavlína Čimerová – rádce, Soňa Čejchanová – rádce, Pavla Suková – rádce. Tábor se velice povedl. Zúčastněným se nechtělo jen tak čekat na další tábor až za rok.

Při hodnocení LT Michal Čimera přišel s myšlenkou zorganizovat pochod – Hledání Eldoráda (stalo se tak poprvé 29. září 1990) a znovu se zamyslet nad zřízením vlastního sdružení. Nechť je to Eldorádo! Úspěch z konání prvního LT a větší nabyté zkušenosti umožnily přípravu stanov (východiskem pro ně se stal materiál Diamantového přátelství. První Rada Eldoráda se uskutečnila koncem listopadu 1990, kde Michal Čimera předložil již zkonzultované Stanovy ke schválení. Tak se stalo, stanovy byly schváleny a odeslány k registraci jako sdružení Eldorádo na MV ČR. Zároveň se Michal Čimera stal prvním Ústředním náčelníkem Eldoráda a Josef Pavčo prvním hospodářem Eldoráda.

Až do jara roku 1992 Eldorádo fungovalo jako jedno středisko – nemělo nižší správní celky. Přibývající počet členů (jak dětí tak vedoucích) a názorové rozdíly v náplni a organizaci táborů vedla k vytvoření dvou středisek. Každý ze stávajících členů se připojil k jednomu z nich. Vzniklo středisko Náchod prezentované Daliborem Víchem s náplní branně-technicko-turistickou a středisko Staré Město představované Michalem Čimerou s náplní táboření a podpory sociálně slabších skupin dětí (integrace postižených). V průběhu roku 1992 se Eldorádo rozrostlo o další středisko a to Solnice. Se svým programem a majetkem přistoupili z Pionýra (nástupnická organizace PO SSM). Líbily se jim liberální podmínky Eldoráda. Od roku 1992 až do dnešních dní nenastaly žádné další zásadní změny ve struktuře a orientaci Eldoráda.

Eldorádo je stabilizovanou organizací s jasně definovanými cíli a způsoby, jak k nim dojít. Je to organizace mající svoje Stanovy Vnitřní řád a Krojový předpis jako základní normy působení v tomto sdružení. Jednotlivá střediska mají právní subjektivitu a programovou náplň ve vlastních rukou. ÚRE, jež zastřešuje celou organizaci navenek je nadřízeným orgánem středisek (každé středisko má zde svého zástupce), který se fakticky zabývá koordinací činnosti a jednání se státní správou. Vyvolává aktivity, dává další podněty k činnosti.