Eldorádo je občanské sdružení řádně zaregistrované MV ČR ze dne 17.12.1990, které vzešlo z potřeb lidí pracujících s dětmi a mládeží. Je to sdružení pro děti, mládež a jejich starší kamarády. 


Poslání a náplň činnosti organizace


Základním posláním je organizovat, připravovat, nabízet náplň volného času dětem a mládeži. Nosnými programy jsou pobyt a ochrana přírody, ochrana hodnot - lesů, vod a hodnot duševních, integrace socialně slabých skupin a mentálně postižených do společnosti.


Současný stav


Nyní naše organizace čítá čtyři střediska s vlastní právní subjektivitou a jednu další organizační jednotku.


Aktivity


V průběhu školního roku zajišťujeme několik všeobecných i specializovaných oddílů s pravidelnou činností, různě zaměřené víkendovky, pochody, výlety a další aktivity. V letních měsících pak pořádáme řadu táborů pro děti všech věkových kategorií, a to jak všeobecných táborů, tak např. i vodáckých táborů.