Eldorádo, spolek dětí a mládeže je organizací s tradicí od roku 1992, která vznikla z potřeb lidí pracujících s dětmi a mládeží. Spolek sdružuje dětí, mládež a jejich starší kamarády a zajišťuje pro ně volnočasové aktivity.

Poslání a náplň činnosti spolku 


Základním posláním je organizovat, připravovat, nabízet náplň volného času dětem a mládeži. Nosnými programy jsou pobyt a ochrana přírody, ochrana hodnot - lesů, vod a hodnot duševních, integrace sociálně slabých skupin a mentálně postižených do společnosti.


Současný stav


Nyní naše organizace čítá 2 střediska s vlastní právní subjektivitou a jednu další organizační jednotku.


Aktivity


V průběhu školního roku zajišťujeme několik všeobecných i specializovaných oddílů s pravidelnou činností, různě zaměřené víkendovky, pochody, výlety a další aktivity. V letních měsících pak pořádáme řadu táborů pro děti všech věkových kategorií, a to jak všeobecných táborů, tak např. i vodáckých táborů.