Krojový předpis

ELDORÁDO
občanské sdružení dětí, mládeže a jejich starších přátel

KROJOVÝ PŘEDPIS

§ 1
 
VŠEOBECNĚ

1. Každý člen Eldoráda má svůj kroj a průkazku, které si stále udržuje v pořádku.
2. Součástí kroje je košile, šátek nebo kravata, odznaky a ostatní doplňky uvedené v tomto předpisu.
3. Košile je zelené barvy s dlouhými rukávy.
4. Šátek či kravata jsou jednobarevné s tím, že barva a způsob jejich vázání jsou závislé pouze na rozhodnutí oddílů či jiné strukturální jednotky.
5. Průkazka, plátěný znak, rádcovský, náčelnický a slibový odznak či jiné odznaky a doplňky vydávané organizací jsou specifikovány dle činnosti a tradic organizace.
6. Kroj je obecně rozdělen na levou a pravou stranu s tím, že levá stana slouží pro potřeby organizace a je při umisťování jednotlivých doplňků pro všechny členy organizace závazná, pravá strana pak slouží pro potřeby ostatních strukturálních jednotek a umístění jednotlivých doplňků je nezávazné.

§ 2


LEVÁ STRANA KOŠILE

1. Odznaky a doplňky trvale umístěné na kroji:
a) plátěný znak organizace - levý rukáv, 8-10 cm pod švem rukáv - košile
b) slibový, rádcovský a náčelnický odznak - chlopeň levé kapsy (nejblíže ke středu těla)
2. Doplňkové odznaky se závazným umístěním (tyto odznaky a doplňky nemusí být na kroji umístěny, jestliže však jsou, musí být na níže stanoveném místě):
a) domovenka - udává bydliště a stát ( NÁCHOD CS ) - podklad zelené barvy (tvar kruhové výseče) - levý rukáv, 2-3 cm pod švem rukáv - košile
b) čestné a jiné odznaky vydávané Eldorádem - chlopeň levé kapsy (vlevo od odznaku organizace)
c) vyznamenání vydávaná Eldorádem a jinými organizacemi - vyznamenání z Eldoráda - nad chlopeň levé kapsy, blíže ke středu těla
d) vyznamenání jiná - nad chlopeň levé kapsy, dále od středu těla

§ 3

Závěrečná ustanovení

1. Tento Krojový předpis organizace vstupuje v platnost dne 9.5.1992.