Jak to všechno začalo?

    Eldorádo bylo založeno v roce 1990 (17.12.1990). Chceme-li však opravdu vědět kdy to vše začalo, je třeba se posunout do roku 1989. Jádro, lidi, kteří jako první vstoupili do Eldoráda pochází ze Studánky - Jiřího Přibyla. Po takřka 10ti letech účastnění se letních táborů na Studánce u Vernéřovic se na hodnocení tábora v září roku 1989 oddělila skupina mladých lidí s cílem organizovat si vlastní letní tábory. Tato aktivita vzešla od Michala Čimery, Aleše Přibyla a Dalibora Vícha za podpory ostatních prvotních nadšenců - jmenovitě: Alena Demartini, Jirka Mědílek, Jitka Přibylová, Petr Štěpán. Toto byl první krok k Eldorádu.
    V říjnu 1989 jsme se snažili prosadit na vedení skupiny PO SSM J. Fučíka v Náchodě u skupinového vedoucího, Luďka Vrzala, prosadit název Eldorádo. Toto se nepovedlo, ale naštěstí přišel 17. listopad a i název nebyl už problém. Na skupinové radě jsme za LT Eldorádo tenkráte vystupovali Michal Čimera a Aleš Přibyl za významné podpory Jirky Přibyla a Lexy Dostála. Po četných jednáních jsme získali povolení pořádat LT v roce 1990 pod hlavičkou PS JF v Náchodě. Dále se podařilo získat i pronájem základny PO v Bystrém v OH na čtvrtý běh. (Později za neodmyslitelného přičinění J. Přibyla a díky rozpadu PO SSM nám tato základna připadla již nadobro). Vzhledem k polistopadové době a procedurálním těžkostem s PO SSM na konci roku 1989 jsme udělali první kroky pro tvorbu vlastní organizace.
    Mezi vánočními svátky a Silvestrem ´89 se skupina lidí sešla na chatě Včelička v Orlických horách, aby připravila stanovy nového sdružení. Pracovní názel byl "Diamantové přátelství". Na práci se sešlo asi dvanáct lidí a už to nebylo ono, protože co člověk to názor. Tímto vznikalo spousta kompromisů. Po několika dnech a nocích práce jsme tento výtvor předložili J. Přibylovi ke konzultaci. Ten prohlásil že se jedná o demokratický centralismus. S tím jsme se nemohli smířit, ale byl to fakt. Ukázala se naše mladistvá nezdatnost a nedostatek praxe. Návrh na registraci nebyl podán.
    Čas jara přicházel a začánaly plně přípravy na první LT Eldorádo. Náčelník tábora Michal Čimera ještě před konáním prvního LT využil možnosti zúčasnit se tábora na Studánce a nahlédnout do způsobu zásobování, organizace a řízení. Většina poznatků sloužila jako inspirace pro vlastní organizaci LT Eldorádo.
  •     První tábor se uskutečnil od 19.8. - 1.9.´90 v Bystrém v Orlických horách. Zúčastnili se: Michal Čimera - náčelník tábora, Dalibor Vích - zástupce NT, Aleš Přibyl - technik, Josef Pavčo - hospodář, Alice Balážová - hlavní kuchařka, Petr Zítko - pomocný technik, Alena Demartini - kuchařka, Petr Štěpán - NO, Jiří Mědílek - NO, Renata Mrázková - NO (zdravotník), Martin Sedláček - rádce, Jakub Vančák - rádce, Pavlína Čimerová - rádce, Soňa Čejchanová - rádce, Pavla Suková - rádce. Tábor se velice povedl. Zúčastněným se nechtělo jen tak čekat na další tábor až za rok.
    Při hodnocení LT M. Čimera přišel s myšlenkou zorganizovat pochod - Hledání Eldoráda (stalo se tak poprvé 29. září 1990) a znovu se zamyslet nad zřízením vlastního sdružení. Nechť je to Eldorádo! Úspěch z konání 1. LT a větší zkušenosti nabyté umožnili přípravu stanov (východiskem pro ně se stal materiál Diamantového přátelství. První Rada Eldoráda se uskutečnila koncem listopadu ´90, kde M. Čimera předložil již zkonzultované Stanovy ke schválení. Tak se stalo, stanovy byly schváleny a odeslány k registraci jako sdružení Eldorádo na MV ČR. Zárověň se M. Čimera stal ústředním náčelníkem Eldoráda a Josef Pavčo prvním hospodářem Eldoráda.
    Až do jara roku 1992 Eldorádo fungovalo jako jedno středisko - nemělo nižší správní celky. Přibývající počet členů (jak dětí tak vedoucích) a názorové rozdíly v náplni a organizaci táborů vedla k vytvoření dvou středisek. Každý ze stávajících členů se připojil k jednomu z nich. Vzniklo středisko Náchod presentované Daliborem Víchem s náplní branětechnickoturistickou a středisko Staré Město představované M. Čimerou s náplní táboření a podpory sociálně slabších skupin dětí (intergace postižených). V průběhu roku ´92 se Eldorádo rozrostlo o další středisko a to Solnice. Se svým programem a majetkem přistoupili z Pionýra (nástupnická organizace PO SSM). Líbily se jim liberární podmínky Eldoráda. Od roku 1992 až do dnešních dní nanastali žádné další zásadní změny ve struktuře a orientaci Eldoráda.
    Eldorádo je stabilizovanou organizací s jasně definovanými cíly a způsoby jak k nim dojít. Je to organizace mající svůj Vnitřní řád a Krojový předpis jako základní normy působení v tomto sdružení. Jednotlivá střediska mají právní subjektivitu a programovou náplň ve vlastních rukou. ÚRE, jež zastřešuje celou organizaci navenek je nadřízeným orgánem středisek (každé středisko má zde svého zástupce), který se fakticky zabývá koordinací činnosti a jednání se státní správou. Vyvolává aktivity, dává další podněty k činnosti.